இறைத்தூதர் வாரத்தின் மடக்கோலை (Pamphlet)

இறைத்தூதர் வாரத்திற்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  முதற்கட்டமாக தூதுத்துவத்தை முழுமையாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த மடக்கோலை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
———————————————————————————————————————————
Click the above image  (or) Download pdf file ——–> இறைத்தூதர் வாரம் மடக்கோலை
———————————————————————————————————————————-