ஜமாத் தமிழக பிரதிநிதிகள் ஆளுநரை சந்தித்தனர்

JIH Tamilnadu Leaders Br.I. Kareemullah, Br. Imran Sait, Br. Sikkander and Br. Jan Mohamed met Tamilnadu Governor Honb. Surjith Singh Barnala