ஜ.இ.ஹி-ன் மத்திய பிரதிநிதித்துவ சபை தேர்வு

JIH_HQs

அகில இந்தியப் பிரதிநிதித்துவ சபை (Numaindagan) தேர்வு

ஏப்ரல் 2015 முதல் மார்ச்2019 ஆண்டிற்க்கான 15 நபர்கள் கொண்ட அகில இந்தியப் பிரதிநிதித்துவ சபை                    (Numaindagan) தேர்வு செய்யப்பட்டது.  அதன் உறுப்பினர்கள் பின்வருமாறு..

 1. மெளலானா சையத் ஜலாலுத்தீன் உமரி
 2. ஜனாப் நுஸ்ரத் அலி
 3. ஜனாப் ஏஜாஸ் அஹ்மத் அஸ்லம்
 4. ஜனாப் முஹம்மத் ஜாஃபர்
 5. ஜனாப் முஹம்மத் இக்பால் முல்லா
 6. டாக்டர். முஹம்மத் ரஃபாத்
 7. மெளலானா முஹம்மத் ரஃபீக் காசிமி
 8. ஜனாப் கே.ஏ. சித்திக் ஹஸன்
 9. ஜனாப் முஹம்மத் அஸ்ஃபாக் அஹ்மத்
 10. ஜனாப் முஹம்மத் சலீம்
 11. ஜனாப் முஹம்மத் ஷஃபி மதனி
 12. ஜனாப் முஹம்மத் அஹ்மத்
 13. டாக்டர். சையத் காசிம் ரசூல் இல்யாஸ்
 14. ஜனாப் இன்திஜார் நயீம்
 15. ஜனாப் டி. ஆரிஃப் அலி

 

Central Numaindagan elected for the term April 2015 to March 2019

 1. Syed Jalaluddin Umri
 2. Janab Nusrat Ali
 3. Janab Ejaz Ahmed Aslam
 4. Janab Mohammed Jaffer
 5. Janab Mohammed Iqbal Mullah
 6. Mohammed Rafat
 7. Moulana Mohammed Rafeeq Khasimi
 8. Janab K.A. Siddique Hasan
 9. Janab Mohammed Asfaq Ahmed
 10. Mohammed Saleem
 11. Janab Mohammed Shafi Madani
 12. Janab Mohammed Ahmed
 13. Syed Qasim Rasool Ilyas
 14. Janab Intizar Nayeem
 15. Janab T.Arif Ali