மாநிலத் தலைமை

 

State Secretariat-2015-19

 

துணைத்தலைவர் : ஜனாப் கே.எம்.சிராஜ் அஹ்மத் (இஸ்லாமிய சமூகம்)

பொதுச் செயலாளர் : மெளலவி எம்.ஏ.முஹம்மத் ஹனிஃபா மன்பஈ 

செயலாளர்கள்:

1. அழைப்பியல் : ஜனாப் யூசுஃப் பாஷா

2. தேச,சர்வதேச, சமுதாய பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்றம் : ஜனாப் வி. அதீகுர் ரஹ்மான்

3. மக்கள் சேவை : ஜனாப் ஐ. ஜலாலுதீன்

4. தஸ்கியா / தர்பியா : மெளலவி சித்தீக் மதனி

5. மனிதவள மேம்பாடு : ஜனாப் ஐ.கரீமுல்லாஹ்

6. மக்கள் தொடர்பு : ஜனாப் கே. ஜலாலுதீன்

7. கல்வித்துறை : முனைவர் ஹஜ் முஹைதீன்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *