தஸ்கியா

  • ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் மாநில உறுப்பினர்கள் முகாமில் கேரள ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்தின் மாநில துணைத்தலைவர் ஜனாப் எம்.ஐ. அப்துல் அஜீஸ் அவர்கள் உளத்தூய்மை என்ற தலைப்பில் ஆற்றிய உரையை காண:                                                                                                                                                                                           Click Here——>>>> உளத்தூய்மை- எம்.ஐ.அப்துல் அஜீஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *